23.Τριγωνοψαρούλης.jpg

 

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

     Ο Τριγωνοψαρούλης γιορτάζει! 

Σάββατο, 05/10

ώρα: 11:30

ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

 

Ο ΤΡΙΓΩΝΟΨΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ!

Μια περιδιάβαση στα οκτώ βιβλία του Τριγωνοψαρούλη με διαδραστική αφήγηση,

τραγούδια, εικαστικές κατασκευές και παιχνίδια ρομποτικής.
Διοργανώνει το βιβλιοπωλείο RIVERGATE και το Πανεπιστήμιο FREDERICK